Heisan!30 -40 mennesker møtte opp på kaia vår for å bivåne et alle tiders båtrace, og alle var hjertelig velkomne!

NC Offshore Haugesund


Ingen drift ved Litlasundanlegget 28.03 – til og med 01.04.24

Driftsmeldinger


Driftsmeldinger 07.03.24.: Kontroll og servise på renseanlegg på Litlasund.Driftsstans i perioden.